1ος ΚΡΙΚΡΙ SUPER SPOON SIRRIS halfmarathon και ΒΟΛΤΑ RUN 5χλμ και ΚΡΙΚΡΙ kids run
ΚΡΙΚΡΙ kids run

A/AsurnamenamegendercityclubraceReg. Completed
1ΔΑΒΙΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣMaleΣερρες ΚΡΙΚΡΙ kids run Pending
2ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣMaleΣΕΡΡΕΣ ΚΡΙΚΡΙ kids run Pending
3ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΒΕΝΙΑFemaleΑΓΡΙΝΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΡΙΚΡΙ kids run Completed