Δ 120+ ATOMA ATTICA 2128km
Δ 120+ ATOMA HERBALIFE NUTRITION 1885km
A 15-29 ATOMA ΣΕΕΔΑ 1389km
Γ 60-119 ATOMA ΗΡΑΚΛΗΣ 1054km
Δ 120+ ATOMA ΜΕΒΓΑΛ 826km
B 30-59 ATOMA Α.Σ.ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΣΑΡΙΣΑ 732km
A 15-29 ATOMA VILLAGE CINEMAS 618km
A 15-29 ATOMA ΕΘΝΙΚΗ 568km
B 30-59 ATOMA ΔΗΜΑΚΗΣ 497km
B 30-59 ATOMA TRATA 422km
B 30-59 ATOMA ΔΕΛΤΑ-ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 393km
B 30-59 ATOMA Pelopac 345km
ALL ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 294km
A 15-29 ATOMA Η ΉΠΕΙΡΟΣ 269km
B 30-59 ATOMA ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH 264km
B 30-59 ATOMA WH7 TEAM 258km
B 30-59 ATOMA ΑΡΜΟΝΙΑ 180km
ALL Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 171km
A 15-29 ATOMA MAKEDONIA PALACE 140km
A 15-29 ATOMA STAMION 136km
A 15-29 ATOMA ΜΕΡΙΜΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 120km
ALL ΙΚΑΡΟΣ Επανομής 112km
ALL BIOFIAL 103km
ALL ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ 91km
ALL LINGUA e arte 67km
ALL ETHELON 64km
ALL ΕΛΓΕΚΑ 49km
ALL ΤΕΧΝΟΜΑΤ 36km
ALL BLACKLIME 34km
ALL ARIVIA ABEE 13km