Δρόμος Πανεπιστημιούπολης Γάλλος - Κυριακή 26 Μαρτίου 2017