Οι εγγραφές για τον 3ο Αγώνα της Ελληνογαλλικής Σχολής "Ευγένιος Ντελακρουά" έχουν ολοκληρωθεί!