Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 - Τρέχω Περπατώ και τη Μνήμη Διατηρώ - 2.5χλμ & 10χλμ