Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 - 6ος Νικηφόρειος Δρόμος - Ρέθυμνο