Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 - 16ος Αγώνας Δρόµου Πανεπιστημίου Κρήτης