Οι εγγραφές για τον αγώνα του 2018 ξεκινάνε στις 2 Απριλίου 2018. Ευχαριστούμε!