Οι εγγραφές για τον 1ο Αγώνα 5.300 μέτρων της Ελληνογαλλικής Σχολής "Ευγένιος Ντελακρουά" έχουν ολοκληρωθεί!