Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2018 - SITIA GEOPARK ROAD RACE - 1km, 2,5km, 5km και 10km