Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 - 2o SitiaGeoparkTrail - 24km, 6km & 1km