Άσπρη Πολιτεία 2019

Δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ: www.medeon-ac.gr

και http://runningnews.gr/item.php?id=40328

Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.

Σας ευχαριστούμε!