2ος ΓΑΛΗΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

23/6/2018

Skip Navigation Links.
Athlete Data
Verification
Submit

 

Το κόστος του μεγάλου αγώνα ορίζεται στα 10,00€ και 5,00€ ο μικρός και παρακαλούμε για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας, να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό σημειωνοντας το ονοματεπώνυμο σας,στον κάτωθι λογ/σμο της

Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ: GR84 0172 0260 0050 2603 2068 917

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 

Αγώνας/Race
 
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
    Email*:
      Verify Email*:
2nd Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
    Email*:
3rd Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
    Email*:
4th Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
    Email*:
Club/Σύλλογος:

Διεύθυνση/Address:
Ταχ. κώδικας/Postal code:
Περιοχή/Region:
Πόλη/City:
 Τηλέφωνο επικοινωνίας/Phone*:
Χώρα/Country:
Εθνικότητα/Nationality: