Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 - Νυχτερινός Αγώνας Πόλης Ρεθύμνου - 5km