Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 - 6οι Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου - 21χλμ, 10χλμ και 6χλμ