ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΑΓΩΝΕΣ 12,5χλμ και 5,1χλμ