«ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΛΙΑΡΗ» - ΚΥΡΙΑΚΗ 25  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - 4 ΑΓΩΝΕΣ.