Κυριακή 27 Μαΐου 2018 - 70ος Βενιζέλειος Δρόμος 10χλμ & ΙΚΑΡΟΣ 2018 2,3χλμ