Δηλώστε συμμετοχή εισάγωντας τα στοιχεία σας με ακρίβεια στην φόρμα που ακολουθεί. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο αγώνων του Odyssey Challenge, αφού πρώτα έχετε μελετήσει τα τεχνικά στοιχεία του κάθε αγώνα:

  • Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019: Odyssey Ultra Challenge 18km + 40 Εμπόδια
  • Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019: Odyssey Challenge 8km + 20 εμπόδια 

 Το κόστος συμμετοχής εξωφλείται ΜΟΝΟ με πιστωτική κάρτα και έχει ως εξής ανά αγώνα και κατηγορία:

  • Ultra Challenge = 60€
  • Challenge = 50€
  • Ultra Challenge Teams =80€

 

You can register to Odyssey Challenge by filling in the form that follows. There are two available events to choose from, after reading the specifications of each one:

  • Sunday 6th of October 2019: Odyssey Ultra Challenge 18km + 40 Obstacles 
  • Sunday 6th of October 2019: Odyssey Challenge 8km + 20 Obstacles

Participation fee is paid only by credit card and is:

  • Ultra Challenge = 60€
  • Challenge = 50€
  • Ultra Challenge Teams =80€