8ος Μητροπολιτικός Αγώνας 10χλμ & 5χλμ 

Και αγώνας 2χλμ για παιδιά

Ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ», διοργανώνει τον 8ο Μητροπολιτικό Αγώνα στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού. Στην διοργάνωση περιλαμβάνονται: αγώνας 10 χλμ, 5χλμ και 2.000 μέτρων για παιδιά.

Ημ. διεξαγωγής: Κυριακή 5 Μαΐου 2019 απόγευμα

Εκκίνηση-τερματισμός: Χώρος πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου (είσοδος από Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ύψος του τερματικού σταθμού Ελληνικού του ΜΕΤΡΟ). Όλες οι διαδρομές είναι εντελώς επίπεδες από την αρχή έως και τον τερματισμό. Οι διαδρομές είναι πλήρως προστατευόμενες από οχήματα και μετρημένες, ενώ καθ’ όλο το μήκος τους θα υπάρχει σήμανση.

Ώρα εκκίνησης: 17:30 εκκίνηση αγώνα 2000 μέτρων για παιδιά και 18:00 αγώνες δρόμου 5χλμ & 10χλμ

Το κόστος συμμετοχής είναι 7€ για τον αγώνα 10χλμ και 5€ για τα 5χλμ. Για τον αγώνα των παιδιών δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει: Ηλεκτρονική χρονομέτρηση (chip), αριθμό δρομέα, μετάλλιο, δίπλωμα, νερά, φρούτο.


Οι δρομείς συμμετέχουν με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη. Αποδέχονται πως υπεύθυνα δηλώνουν κατά τους όρους του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας γνώση των σχετικών κυρώσεων, ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι υγιείς για να μετάσχουν στον αγώνα, παραιτούνται δε από κάθε απαίτηση εναντίον των συνδιοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημία από οποιαδήποτε αιτία.

Στους αγώνες 5χλμ και 10χλμ  δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό. Για αθλητές κάτω των 18 ετών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων.

Στον αγώνα 2χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά μέχρι 15 ετών, κατόπιν συμπλήρωσης φόρμας αποδοχής εκ μέρους του γονέα-κηδεμόνα.