8ος Μητροπολιτικός Αγώνας 10χλμ & 5χλμ 

Και αγώνας 2χλμ για παιδιά

Οι εγγραφές έκλεισαν! Έγγυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν εξοφλήσει το κόστος εγγραφής.