Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

    1) Για τους αγώνες ALPAMAYO PRO TrailRace 2019 Original 25K και τον αγώνα Sport 12,5K έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών. Για τον αγώνα TrailRace 2019 Entry 7K έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αθλητές μικρότερης ηλικίας εάν είναι εγγεγραμμένοι σε αθλητικό σωματείο ή με υπεύθυνη δήλωση συνοδού γονέα.
    2) Απορρίπτονται οι αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης.
    3) Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
    4) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τους κανονισμούς της διοργάνωσης.
    5) Το κόστος συμμετοχής ορίζεται ανάλογα με την επιλογή του αγώνα και καταβάλλεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας .
    7) Η διοργάνωση επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες με email ή τηλεφωνικά μηνύματα και  γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση τους.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τους κανονισμούς των αγώνων