Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 - 8ο Κοιλιάρη 2019 - Αγώνες 13,5χλμ - 6χλμ - 3,5χλμ - 500μ.