Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής πρέπει να έχει εξοφληθεί το κόστος το αργότερο μέχρι Τετάρτη 22 Μαΐου το μεσημέρι, για να μπορέσουμε να διασταυρώσουμε. Μετά από αυτό το όριο η συμμετοχή είναι άκυρη!!!

Δεν θα γίνει δεκτή καμία εγγραφή το πρωί του αγώνα!!! Υπάρχει 100% κάλυψη των θέσεων του αγώνα.

Δείτε τις έγκρυες συμμετοχές: