Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 - Λαφονήσιος Δρόμος - 5,1χλμ & 12,5χλμ