Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 - 4ος Ορεινός Δρόμος Βοριτσίου - 5χλμ & 12χλμ