Όροι συμμετοχής
Δηλώνω υπεύθυνα ότι εγώ ή/και το προστατευόμενο ανήλικο μέλος της οικογένειάς μου, έχουμε υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαστε απολύτως υγιείς για να συμμετέχουμε στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε δικό μου ή/και του προστατευόμενου ανήλικου μέλους ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μας στον αγώνα όπως πτώσεις ή τραυματισμούς εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών, αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Παραιτούμαστε από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδεχόμαστε ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μας. Δίνουμε επίσης την έγκρισή μας στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μας ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχουμε καμία οικονομική απαίτηση.

Terms & Conditions
I hereby declare that I and/or the underage protected member of my family have recently undergone a medical examination and we are perfectly healthy to participate in this sport event. I accept full responsibility and for the underage protected member of my family, for any injury or accident that may occur at any place of the venue of the race or that may occur during our participation in the race such as falls (which may be caused by the contact with other participants) bad weather, traffic and bad road conditions. I waive any claim by the organizers, sponsors, and anyone involved directly or indirectly to the event and accept that these persons have no legal responsibility for what may occur during my participation. I give my approval to the organizers to use my photos or videos of the race, or any other recording without having any financial requirement.