Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή όσων έχουν δηλώσει θα πρέπει να γίνει εξόφληση του κόστους πριν τον αγώνα.