Η διαδικασία δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί. Όσοι δρομείς έχουν υποβάλλει αίτηση πρέπει να εξοφλήσουν το κόστος της συμμετοχής τους για να θεωρηθεί έγκρυη η εγγραφή τους.