Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής εχει ολοκληρωθει.