Η διαδικασία εγγραφών για το Alpamayo TrailRace 2018 ολοκληρώθηκε.