Η διαδικασία εγγραφών για το Alpamayo TrailRace 2017 ολοκληρώθηκε.